Wednesday, 14 December 2011

PENJODOH BILANGAN

KATA SENDI NAMA


Kata Sendi Nama
Kata sendi nama ialah perkataan yang diletakkan di hadapan kata nama atau frasa nama.
Kata sendi nama
Penggunaannyadi

Digunakan untuk menunjukkan tempat
Contoh:
1.Ibu sedang memasak di dapur.
2.Pejabat ayah terletak di tingkat lima
    bangunan itu.
        ke

Digunakan untuk menunjukkan tempat atau arah tuju dan waktu.
Contoh:
1.Tina mengikut ibunya ke pasar.
2.Bakri menaiki bas dari Ipoh ke Kuala
    Lumpur.
dari

Digunakan untuk menunjukkan arah, tempat,waktu atau masa.
Contoh:
1.Mereka akan bertolak dari Johor
   esok.
2.Keluarga Encik Tan berasal dari
   Melaka
daripada

Digunakan untuk menunjukkan asal atau punca bagi manusia, haiwan, dan benda.
Contoh:
1.Beg itu dibuat daripada kulit buaya.
2.Rahmat lebih tinggi daripada ayahnya.
Pada

Digunakan untuk menerangkan waktu dan tempat.
Juga digunakan untuk merujuk manusia dan haiwan tetapi didahului dengan perkataan “ada”.
Contoh:
1.Layang-layang itu tersangkut pada
  dahan pokok.
2.Pada waktu kamu datang, saya sedang
    tidur.

kepada

Digunakan untuk merujuk manusia dan haiwan.
Juga digunakan untuk menyatakan pecahan dan perubahan keadaan.
Contoh:
1.Noraini memotong kek itu kepada
   sepuluh keping.
2.Ayah menghantar wang kepada abang
    yang berada di luar negara.


KATA ADJEKTIF


Kata Adjektif

Kata Adjektif terdiri daripada:
1.     Kata adjektif sifatan atau keadaan ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama.
Contoh: malas, cerdik, tajam, sihat, takut, jahat.

2.    Kata adjektif warna ialah perkataan yang menerangkan warna sesuatu kata nama.
Contoh: putih, merah, hitam, hijau

3.    Kata adjektif bentuk ialah perkataan yang menerangkan bentuk sesuatu kata nama.
Contoh: bulat, kempis, buncit, bujur, empat segi

4.    Kata adjektif ukuran ialah perkataan yang menerangkan ukuran sesuatu kata nama.
Contoh: panjang, pendek, tinggi, berat

5.    Kata adjektif pancaindera ialah perkataan yang menerangkan konsep rasa, bau, sentuh, pandang, dan dengar sesuatu kata nama.
Contoh: pedas, panas, wangi, jelas, kabur, bising, senyap.

6.    Kata adjektif cara ialah perkataan yang menerangkan keadaan kelakuan atau ragam sesuatu kata nama.
Contoh: laju, perlahan, selalu, jarang

7.    Kata adjektif perasaan ialah perkataan yang menerangkan konsep perasaan.
Contoh: benci, suka, gembira, sayang, rindu

8.    Kata adjektif waktu ialah perkataan yang menerangkan konsep masa.
Contoh: awal, cepat, pantas, lambat, lama

9.    Kata adjektif jarak ialah perkataan yang menerangkan keadaan jarak antara dua kata nama.
Contoh: dekat, jauh, hampir